Europas ledande region

Vision: EUROPAS LEDANDE INNOVATIONSREGION

Idé
Innovationstalks in Skåne
Öppet davos med politik, akademi, entreprenörer (kapital)
och ”Nobelpris”

Så stärker idén varumärket Skåne

Alla delar med sig

Förtydligar vad som sker i Skåne för skåningarna

Sätter Skåne på världskartan som innovativ region

 

Handlingsplan

Aktiviteter:

Skaffa en ”Allan Larsson”

Hitta en ”Bindefeldt”

Omvärldsbevakning, benchmarking

 

Finansiering:

Craaford

Dunker

Färs & Frosta

1826

 

Förslag på medaktörer:

LU/LTH/MAH/…

ESS & Max 4

Näringsliv beroende på tema

PR-/Lobbybyråer

 

Vision

”Free your mind and your ass will follow”

 

Succéfaktorer

Rätt personer från början – “Fixstjärnor”

Paketering ”Rockkoncept”

 

Utmaningar

Vi får bara en chans. Rätt projektledare.

 

Idé
Skåne 2.0

 

Så stärker idén varumärket Skåne

Kompletterad självbild

”Det bästa av två världar” (utan förklaring)

 

Handlingsplan

Aktiviteter:

Implementering av innovationsstrategin

Entreprenörskap långt ner i åldrarna

Goda exempel

 

Så här kan jag bidra:

Implementera inom egna organisationen

Visa goda exempel

Dagens innovation/innovatör

 

Finansiering:

Region Skåne

Entreprenörsprogram

Företagen

 

Förslag på medaktörer:

Universitetet

Region Skåne

Svenska staten

 

Vision

Skåne – Europas mest attraktiva innovationsregion

 

Succéfaktorer

Fler etableringar, regional stolthet

Större inflyttning

 

Utmaningar

Hela Skåne med

Konkurrens från liknande regioner

Näringslivet osynliga

 

Idé
Ett mer aktivt näringsliv i det skånska innovationssystemet

Så stärker idén varumärket Skåne

 

Handlingsplan

Aktiviteter:

Innovation på schemat

Stipendier för utländska studenter

Utveckla goda exempel

Innovationsfond till Skåne

”Rent a professor”

Praktik i näringslivet

 

Så här kan jag bidra:

Inspiration

Kunskap

Finansiering

 

Finansiering:

Näringsliv

Offentlig sektor

Stat, region, EU?

 

Förslag på medaktörer:

Kommun/skola

 

Vision

Europas ledande innovationsregion

 

Succéfaktorer

Höjd kompetens och ökat engagemang

Synergieffekter, konkreta resultat och lösningar för företagen

Ökad mångfald

 

Utmaningar

Att få näringslivet att nappa på idén. Visa på värdet!