Ett synergistiskt Skåne

 

Vision: ”Ett synergistiskt Skåne 2020

 

Idé: Förbättra (i alla avseenden) kommunikationer. Fokus: mänsklig kommunikation (inte så mycket teknisk)

Så stärker idén varumärket Skåne: ?

Handlingsplan

Aktiviteter:

 • Gemensamt ekonomiskt ”institut”
 • Färre offentliga aktörer
 • Minska de mentala barriärerna (mellan etnicitet och åldersgrupper- skapa mötesplatser (tex Heja Skåne!)
 • Slå samman radiokanalerna

 

Succéfaktorer:

 • Mindre revirtänkande och missunnsamhet

 

Utmaningar:

 • Svårigheter – jmfr ett skånskt fotbollslag.
 • Se början och slut  – lägga ner när man är klar

Idé:     Ökade resurser för att utveckla och utnyttja det mångkulturella Skåne

Så stärker idén varumärket Skåne:

 • Stärka Skåne på den internationella kartan

 

Handlingsplan

Aktiviteter:

 • Regionalt forum (nytt forum, människan i centrum)
 • Anpassa regelverket (exv sjukvården)
 • Skolan bättre anpassad
 • Sysselsättning/praktik (meningsfullt)
 • Uppföljning

 

Så här kan jag bidra:

 • Mer öppenhet
 • Mentor/Förebilder

 

Finansiering:

 • Staten, initialt

 

Förslag på medaktörer:

 • Nästa Heja Skåne i mångkulturellt tema
 • Organisationer/Företag

 

Succéfaktorer:

 • Mod
 • Acceptans
 • Engagemang
 • Öppenhet

 

Utmaningar:

 • Starta ett nytt nytänkande forum. Huvudman: Näringsliv + organisationer

 

Idé: AB Skåne – bort med fyra hörn. En länsregion.

Så stärker idén varumärket Skåne:

 • Det blir roligare att vara skåning

 

Handlingsplan

Aktiviteter:

 • Ny regional organisation
 • SWOT-analys per område
 • Färre kommuner

 

Så här kan jag bidra:

 • Driva lokalt

 

Finansiering:

 • Kommunalt, regionalt

 

Förslag på medaktörer:

 • Riksdagen
 • Näringsliv
 • Akademin

 

Succéfaktorer:

 • ABSOLUT! Få använda detta rätt
 • Alla vet vad som är satsningen inom Skåne
 • Ex NÖ/Akademus (?)

 

Utmaningar:

 • Skapa förståelse för att ”alla tjänar på ett enat Skåne”.
 • Status att vara regional politiker
 • Uttalade satsningar i alla hörn!