Bättre tillgänglighet

 

VISION: BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET MED MINDRE TRAFIK

 1. LOGISTIK SKÅNE

Så stärker idén varumärket Skåne

Städerna blir roligare att vara i!

 

Handlingsplan

 • Aktiviteter inkl. uppskattad kostnad:
  Nodlösning
  Tids -och miljöstyrda vägavgifter
  Godsstråk på järnväg
  Citykulvertar ( jmfr Disney world)

 

 • Såhär kan jag bidra :
  Konkretisera Paketera Effektbeskriva
  Pilotprojekt
  K P E
  Pilot

 

 • Finansiering
  Näringsliv Region
  EU, stat, kommun

 

 • Förslag på medaktörer
  Handelskammaren
  Logistikbranchen

 

Succefaktorer

Någon tar flaggan

Samverkan

Pilotprojekt

 

Utmaningar

Att göra det begripligt

 1. DISTANSARBETE- ATT MINSKA PENDLINGEN MINSKAR TRAFIK

 

Så stärker idén varumärket Skåne

Attraherar kompentent arbetskraft genom flexibilitet

 

Handlingsplan

 • Aktiviteter inkl. uppskattad kostnad:

Marknadsföring- ca 1 milj. Kr

Etablera noder, 20-25 st. Självfinansiering

Preskontakter

 

 • Såhär kan jag bidra :
  Press från Heja Skåne
  Region Skåne utreder
  Titta på företag som är framgångsrika ( IKEA, Ericsson mfl.)

 

 • Finansiering:
  Självfinansiering –minskad kostnad på nuvarande arbetsplatser
  Avgift
  Sponsorer

 

 • Förslag på medaktörer
  Handelskammare
  Fackföreningar
  Arbetstagarorganisationer
  Sponsorer

 

Succefaktorer

Många nyttjare

Synliggörande av kompetens

Arbetsgivarnas inställning

 

Utmaningar

Få arbetsgivarna släppa kontrollen

Marknadsföring mot potentiella användare

 1. BÄTTRE FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

 

Så stärker idén varumärket Skåne

Gör  Skåne lättillgängligt, modernt och miljövänligt

 

Handlingsplan

 • Aktiviteter inkl. uppskattad kostnad:
  Gräddfil för kollektivtrafik
  Prissättning av trängsel
  Erbjuda tjänster på kollektivtrafiken t.ex nätverksuppkoppling

 

 • Såhär kan jag bidra :
  Skapa opinion
  Politiska frågor på kommunal- och regional nivå

 

 • Finansiering:
  Mer en fråga om vilja..
  Trängselavgifter går till finansiering av gräddfil
  Lägg på biljetten
  Region SkåneSponsring från regionala utvecklingsfonder för att förbättra Skånes trafik med hänsyn till miljön

 

 • Förslag på medaktörer
  Kommunerna
  Trafikverket
  Statliga instanser
  Skånetrafiken
  Region Skåne

 

Succefaktorer

Uthållighet

Morot/ Piska

Aha… Det fungerar!

 

Utmaningar

Politiskt styrda frågor

Uthållighet