Relaterat

 

Här samlar vi länkar till aktiviteter och projekt som diskuterats/ initierats under Heja Skånes konferenser genom åren.
Region Skåne och Swedbank anordnar frukostmöte för småföretagare i Trelleborg.

Idén till EC1 Entreprenörcenter uppkom under Heja Skåne. Läs om Malmös spännande mötesplats.

Diskussionen om ett Fossilfritt Skåne 2020, som var en av visionerna under 2009 års forum, gav upphov till en konferens i Lund 2010. Där fördes diskussionerna vidare och projektet Slide In tog fart. Inom kort kan du läsa mer om framtidens miljövänliga kollektivtrafik här.

2006, då Heja Skåne arrangerades för första gången, diskuterades bland annat hur Skåne skall få konkurrenskraftig forskning och vad detta kan göra för regionens utveckling. Sven Åberg, LTH, tog i sin vision upp som en viktigt punkt att Forskningsanläggninge ESSs (European Spallation source Scandinavia) skulle förläggas till Lund. Idag är denna vision verklighet och flera gånger har ESS varit en viktig punkt på agendan under Heja Skåne. Allan Larsson, styrelseordförande vid Lunds Universitet och ledande i förhandlingarna kring förläggandet av forskningsanläggningen, tog upp ESS i sitt brandtal 2007. Colin Carlile, en av världens främsta neutronforskare och numera föreståndare för ESS, presenterade visioner både 2008 och 2009. Då genererades idéer kring hur regionens näringsliv och offentlig sektor kan använda ESS som utvecklingsfaktor.

Allan Larsson
källa:
www.lu.se
Colin Carlile
källa:
www.ess-scandinavia.com
Sven Åberg
källa:
www.nano.lth.se

 

Här kan du läsa mer om ESS.