Tidigare forum

 

Teman från tidigare forum

2013 – ”En hållbar tillväxt”

Plats: Landskrona

Brandtalare: Pia Kinhult, region Skåne och Kerstin Lindell, VD på Bona.

Visionärer:

Lena Neij, professor på Internationella miljöinstitutet, Lund.

Per-Fredrik von Platen, stadsbyggnadsdirektör.

Åsa Josell, PhD Head of Innovation Findus och Henrik Nyberg, Operations Director.


2012 – ”En större värld”

Plats: Kristianstad

Brandtalare: Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård och Patricia Enocson, röntgenchef på Centralsjukhuset Kristianstad.

Visionärer:

Mats Persson, regionråd

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Pia Jönsson-Rajgård, vd Tourism in Skåne och John F Monhardt, Scandinavian Hospitality Asset Development AB

Anders Axelsson, rektor LTH

 

2011 – Varumärket Skåne

Plats: Simrishamn

Brandtalare: Michael Nilsson, Manifesto och Göran Collert, hedersordförande i Swedbank.

Visionärer:
Per Eriksson, rektor, Lunds universitet

Katarina Pelin, miljödirektör, Malmö stad

Susanne Ingo, Strategisk utvecklingsexpert, Trafikverket

Bengt E Svensson, vd, Motivationshuset

 

2010 Öresundsintegrationen

Plats: Ystad

Brandtalare: Cristina Husmark Pehrsson, nordisk samarbetsminister

Visionärer:

Lars Karlsson, styrelseordförande Øresund Logistics

Kent Widding Persson, World Village of Women Sports

Magnus Jensner, Moderna Museet Malmö

Stina Gestrelius, forskare och entreprenör inom Läkemedelsbranschen

 

2009 ”Hur kan vi utveckla Skåne i en lågkonjunktur?”

Plats: Ven

Brandtalare: Göran Collerts, f.d. styrelseordförande Föreningssparbanken,

Charlotte Erlandsson- Albertsson, professor Lunds universitet.

Visionärer:

Cristopher Delbrück, E.ON

Jan-Olle Folkesson, statlig utredare

Johan Drott, Lunds Universitet

Colin Carlile, ESSs

 

2008 ”Hur kan framtidens företagsamhet möta den moderna människans behov av nyheter och förändringar?”

Plats: Ven

Brandtalare: Allan Larsson, ordf. Lunds universitet och migrationsminister Tobias Billström

Visionärer:

Colin Carlile, LTH

Anne-Marie Pålsson, Riksdagen

Mats Boström, Epsilon

Bengt E. Svensson, Malmö NyföretagarCenter

 

2007 ”Hållbar utveckling i Skåne – en kommersiell nödvändighet och möjlighet. Hur ska Skåne gå stärkt ur utvecklingen som blir en konsekvens av pågående energi- och miljöförändringar?

Plats: Ven

Brandtalare: Göran Jonsson, f.d. ordf. Metall, Allan Larsson, styrelseordf. Lunds universitet och Tofve Lifvendahl, Svenskt Näringsliv

Visionärer:

Lars J Nilsson, LTH

Håkan Sigvant, Sigvants Bageri AB

Gunnar Andréen, Erik Axler, SweMaint AB, Thomas Lindhqvist, Institutet för Miljöekonomi

Krister Wiberg, professor emeritus och arkitekt

 

2006 ”Hur kan vi tillsammans utveckla Skåne till att bli en mer attraktiv plats att verka och bo i?”

Plats: Ven

Brandtalare: Per T Olsson, Sydsvenskan och Anders Pettersson, Trelleborg siar om globaliseringens möjligheter.

Visionärer:

Sven Åberg, LTH

Rolf Bjerndell

Lars Carmén, Malmö Stad

Björn Falk, SAMRES / Jan Book, Informatics

Eva Engquist, Malmö Högskola