Visionärer

Visionärer  2015

Dag 1

 Miljötransporter

På Heja Skåne har vi visat stort engagemang för bra miljövänliga kollektivtransporter. Bland annat kommer tankarna om Slide In-bussen, batteribussen, i Landskrona från Heja Skåne. I år ska vi ta detta ett steg ytterligare tillsammans med professor Thomas B Johansson, som utrett framtidens kollektivtrafik åt regeringen. Han kommer att ge sin bild av hur framtiden kan se ut och tillsammans ska vi försöka samtala kring hur detta blir möjligt.
Tomas B Johansson – Professor

 

 

1000-jobbsdagen

Vad kan och bör göras bättre för att fler vanliga jobb skapas. Tillsammans med Pia Gustavsson, Arbetsförmedlingen och Eva Ahlgren Malmö Stad, ska vi försöka hitta nya lösningar och nytt engagemang så att det skapas 1000 nya jobb inom ett år.

bildbankChef_9575_pr_1b294c34a8eadcf9430724408932d2e6__70007

 

 

 

 

 

 

Eva Ahlgren – Arbetsmarknads-, Gymnasie- och Vuxenutbildningsdirektör

Pia+Gustavsson+stor

 

 

 

 

 

 

Pia Gustavsson – Marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen

 

 

Skånskt besöksmanifest

Besöksnäringen/turistindustrin är en av världens mest snabbväxande näringsgrenar i världen. Tillsammans med VISITAS VD, Eva Östling ska vi inte bra försöka vara med och skapa nya möjligheter för denna industrigren, vi ska även försöka med vårt helikopterperspektiv tänka på att hela Skåne ska ta vara på möjligheterna inom besöksnäringen.

Eva Visita

 

 

 

 

 

 

Eva Östling – VD Visita

 

ESS

Om några år, har vi två världsledande forskningsinstitutioner i Skåne ESS och MAX IV. Nu gäller det att vi förbereder oss. Pia Kinhult, internationell samordnare på ESS och Tutti Johansson Falk, Head of communications på MAX IV Laboratory blir våra visionärer. Målet är att ta fram idéer, på hur regionen ska ta vara på de möjligheter som skapas när det årligen kommer hit flera 1000 internationella materialforskare för att skapa framtidens förpackningar, motorer, läkemedel med mera. Rent praktiskt – hur förverkligar vi dessa idéer?

pia_kinhult_-_skane

 

 

 

 

 

 

Pia Kinhult – Strategisk rådgivare ESS

TuttiJFalk

 

 

 

 

 

 

Tutti Johansson Falk – Head of Communication MAX IV Laboratory

 

Dag 2

Miljötransporter

Dag två kommer Skånetrafiken, Klas Sörensson, och Mercedes att presentera möjliga framtida drivmedel och vilken tillväxtpotential eldrivna fordon har. Detta diskuteras därefter för att hitta några gemensamma nämnare för skånsk kollektivtrafik.

IMG_5711

 

 

 

 

 

Anders Svensson, Försäljningschef Mercedes

Klas S

 

 

 

 

 

 

Klas Sörensson – Trafikutvecklare Skånetrafiken

 

Skånskt destinationsmanifest

Den skånska turist och besöksnäringen samlas för att försöka hitta några punkter som alla kan enas kring och som förbättrar branschens möjligheter att utvecklas. Tourism in Skånes VD Pia Jönsson Rajgård och en av ägarna till ESS Hotell Carl Lundgren inleder. VD för Svenska Stadskärnor Björn Bergman är med leder övningarna.

 

Pia Jönsson R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Jönsson Rajgård – VD Tourism Skåne

Karl Lundgren – Partner Ess Hotell AB