Program

 

08.00 – 08.30 Frukost och incheckning
08.30 – 09.00 Malmö vinner i längden. Brandtalare Katrin Stjernfeldt 
Jammeh.
09.00 – 11.00 Fyra ”visioner”.
11.00 – 16.00 Workshops
13.00 – 13.30 City, det verkliga navet. Anders Jarl, Wihlborgs
16.00 – 17.00 Redovisning av workshops
17.00 – 19.00 ”After Heja Skåne”