Heja Skåne 2016

Plats; Clarion Malmö Live

Tid; 18 augusti 8.30-17.00

En elektrisk framtid rullar in!

Elektrifiering av både persontransporter och kollektivtrafik har diskuterats under många år. De

senaste åren har allt fler system/fordon presenterats som håller kommersiellt. Under årets Heja

Skåne ska vi presentera slutresultatet av det internationellt uppmärksammade SlideInprojektet i

Landskrona och sia om hur utvecklingen kommer att bli både för kollektiva transporter och de privata

transporterna.

Mål och syfte

Heja Skåne är ett öppet idéforum beslutsfattare från näringsliv, universitet och offentlig sektor

träffas för att samtala kring aktualiteter och finna konkreta förslag till förändringar av Skåne. Vi

avgränsar det till Skåne, på grund av vi genom detta har större möjligheter att faktiskt påverka

utvecklingen. Det är ett öppet forum och ingen äger idéerna. Ett tiotal idéer som kommit upp har

genomförts och dessutom har det gjorts många konkreta affärer mellan delegaterna.